Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

O nas

ZDM informuje:

   że z dniem 01.02.2013 r. eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego będących własnoœcią Gminy Legnica prowadzić będzie ELEKTROTIM S. A. ul. Stargardzka 8, 54-166 Wrocław.

Wszystkie informacje dotyczące zauważonych usterek prosimy zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do eksploatującego:
                  tel. stacjonarny całodobowy 71-353-62-37,
                  tel. komórkowe w godz. od 7.00 do 15.00 697-400-465, 722-201-519
                  oraz na adres elektroniczny: dombrowski@elektrotim.pl,

lub do Zarządu Dróg Miejskich:
                  tel. stacjonarny w godz. od 7.00 do15.00 76-756-46-00, 76-852-34-78, 76-852-34-83
                  oraz na adres elektroniczny: zdm@zdm.lca.pl, kozak@zdm.lca.pl

Zarząd Dróg Miejskich Legnica, M. Kozak


 

Wejście do budynku ZDM

       Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową wyodrębnioną organizacyjnie ze struktur gminy, działa w imieniu i na rzecz gminy. Zarząd nie posiada osobowości prawnej. Zarządem Dróg Miejskich kierują: Andrzej Szymkowiak oraz jego zastępcy: Zbigniew Szmaj, Elżbieta Grab. W ZDM w Legnicy pracuje ogółem 26 osób. Obszar działania ZDM obejmuje sieć dróg miejskich o łącznej długości 279 km znajdujących się na obszarze administracyjnym miasta Legnicy. 
 
       Zarząd Dróg Miejskich działa przede wszystkim w oparciu o następujące akty prawne:
- Uchwała nr XX/154/95 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 11.12.1995 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. nr 14 poz. 60 , z późniejszymi zmianami 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy 
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
tel. 76 756 46 00, tel. 76 852 34 83, tel. 76 852 34 78 

fax: 76 756 46 19 


Nr konta bankowego
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 1
20 1090 2066 0000 0001 0350 6390

19 maja 2015
Czytaj więcej o: O nas